Phiên bản Windows
DOWNLOAD
V3 [Build: 08/04/2017] | Size: 15MB
*Bạn được dùng thử 14 ngày. *Bạn không thể Lưu ở phiên bản dùng thử.

Click để xem các thay đổi của các phiên bản.

NGÔN NGỮ HỖ TRỢ

Vietnamese English Turkish Italian German French Swedish Dutch Russian Bulgarian Serbian Polish Portuguese Greek Arabic Chinese [Simplified]
OTHER OS's
DOWNLOAD
V3 [Build: 08/04/2017] | Size: 68.5MB
Bạn nên nhớ đây là ứng dụng Windows chạy mô phỏng trên MAC OS X.
Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề / lỗi / treo máy, xin vui lòng báo cáo ở đây.
YÊU CẦU HỆ THỐNG
  • Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1

  • Intel or AMD processor

  • 1GB Ram or more

  • Active Internet Connection for Activation

  • Monitor with at least 1280x768 resolution

  • Audio Interface / Sound Card

Information

Wine Logo
Wine: Chạy các ứng dụng Windows trên Linux, BSD, Solaris và Mac OS X.

KORG PA Manager là ứng dụng được viết cho nền tảng Windows không phải viết cho nền tảng MAC. Tuy nhiên, công nghệ ngày nay, chẳng hạn như Wine, cho phép chúng tôi chạy các ứng dụng Windows trong hệ điều hành khác như Mac OSLinux.

Tải về & giải nén File .zip và di chuyển 'KORGPAManager.app' đến thư mục "Applications" của bạn.