CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
NHAC CỤ PHÚ THỌ

Phần mềm KORG PA Manager Việt Nam 2.2

Phần mềm

 1. Phần mềm KORG PA Manager Việt Nam

  Thắng Râu
  Những tính năng mới trong phiên bản mới của chúng tôi trong phần mềm Quản lý đàn KORG
  +STYLE Manager - KORG PA4X Support Added
  +PERFORMANCE Manager - KORG PA4X Support Added
  +PAD Manager - KORG PA4X Support Added
  +PCM Manager - KORG PA4X Support Added
  +FILE Viewer - KORG PA4X Support Added
  +WAV Import - Now Supports Loop Points
  +WAV Export - Now Includes Cue chunk / Loop Start/End Points
  +Main Screen - Recent Paths button added
  *Stereo WAV Import Fix
  *SAMPLE Manager - MultiSample Import...