• FrontCover_1
 • FrontCover_2
 • FrontCover_3
 • FrontCover_4

KPMLITE_Download KPM_Download
Dùng thử miễn phí 14 ngày
buynow_icons
MUA NGAY

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

English Arabic Azeri Bulgarian Chinese [Simplified] Czech Danish Dutch French German Greek Hebrew
Hungarian Italian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian Swedish Turkish Vietnamese
What's New in v3.3 > >

OS Next SUPPORT

SET COMPRESSION

SET MANAGEMENT

KORG PA Manager là một ứng dụng độc đáo, dễ dàng và nhanh chóng cho phép bạn quản lý và sắp xếp dữ liệu KORG Pa-Series (SET). Có thể là Styles, Performances/Keyboard Sets, Pads, Sounds hoặc Samples. Nó cung cấp một giải pháp linh hoạt độc đáo để quản lý SET. Trộn nhiều thư mục SET chưa bao giờ dễ dàng hơn vì KORG PA Manager Sao chép và chuyển tất cả các mẫu Âm thanh & PCM cần thiết tự động. Có thể nén SET và tạo báo cáo SET chi tiết trong nháy mắt. Khám phá nội dung của SET mà không cần phải tải nó vào KORG PA Arranger. Hỗ trợ tất cả các Model PA từ PA80 lên đến PA4X / 700/1000. Một công cụ phải có cung cấp ứng dụng tất cả trong một cho tất cả Người dùng KORG PA.

Features

Quản lý Styles của bạn

 • Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên ♥
 • Sao Chép / Dán STS & Pad [Từng cái một hoặc cả nhóm] ♥
 • Xem Muted STS Sounds ♥
 • Chỉnh sửa [Xem / Sửa tất cả các Track Sounds] ♥
 • Tạo báo cáo chi tiết ♥
 • Sao chép Style từ bộ SET khác vào bộ SET của bạn ♥
 • Tự động Nhập / Gộp Sounds & MultiSamples / Samples từ bộ SET khác ♥

Quản lý Performances

 • ♥ Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • ♥ Re-Map Sounds (tự động chuyển đổi để tương thích)
 • ♥ View Muted Sounds Added
 • ♥ Tạo báo cáo chi tiết
 • ♥ Sao chép Performances từ bộ SET khác vào bộ SET của bạn
 • ♥ Tự động Nhập các UserSounds có liên quan từ các SET khác

Quản lý PADS

 • Hoán đổi / Sao Chép / Dán / Xóa / Đổi tên ♥

 • Loop Mode Added ♥

 • Sync Mode Added ♥

 • Tạo báo cáo chi tiết ♥

Quản lý Sounds

 • ♥ Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • ♥ Chỉnh sửa - Làm mới Samples
 • Tự động Nhập / Gộp Sounds & MultiSamples / Samples từ bộ SETs khác
 • ♥ Nghe thử/ Xem trước UserDK Samples
 • ♥ Chuyển đổi Sounds PA3X tới PA800/PA2X/PA500 khi nhập từ SETs khác.
 • ♥ Kiểm tra kích thước của Sound/Sample
 • ♥ Tạo báo cáo chi tiết [Text / HTML Format]

Trích xuất PCM Samples

 • Đây là bản thay thế cho WAVE Xtractor ♥

 • Trích xuất trong PCM Bank ra định dạng .WAV ♥

 • Thông tin chi tiết Samples ♥

Explore your Samples

 • ♥ Xem trước / Nghe từng Sample
 • ♥ Xem trước / Nghe từng MultiSample
 • ♥ Đổi tên Sample / Multisample
 • ♥ Xóa Sample / Xóa Samples không sử dụng/ Xóa tất cả
 • ♥ Nhập / Xuất Samples từ (.WAV)
 • ♥ Nhập / Xuất MultiSample (.KMP)
*PA3X Compressed & USB Encrypted Samples không hỗ trợ

Xem nhanh bộ SETs

 • Xem nhanh tất cả chi tiết của bộ SET ♥

 • Hỗ trợ [.STY / .PRF / .PAD / .PCG] ♥

 • Hỗ trợ kéo thả Tập tin/ Thư mục của bộ SETs để xem nhanh ♥

 • Tạo báo cáo ♥