CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Phần mềm Korg Krome Editor PC Version

Korg Krome Editor

 1. Thắng Râu
  Đây là phần mềm để chỉnh sửa chương trình, combis, vv, từ máy PC hoặc Mac của bạn. Trong File này là dành cho PC
  Các phiên bản hoặc phần mềm kèm theo tôi sẽ đính vào mục Thảo luận

  Images

  1. editor.jpg
  cong minh thích bài này.