CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Phần mềm KROMATOOL cho Krome 0.3.1

KROMATOOL

 1. Thắng Râu
  Điều kiện cài đặt
  PC hoặc MAC
  Java được cài đặt trên máy tính của bạn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy link
  Một email từ tôi với kromatool.zip đính kèm!
  Lắp đặt
  Giải nén kromatool.zip trên máy tính của bạn.
  Trên PC hoặc MAC:

  Chỉ cần nhấp đúp vào kromatool.jar!
  Chỉ cần một lời về chế độ dễ dàng tạo: Mẫu phải được đặt trong một thư mục và phải có .raw hoặc .RAW mở rộng.
  Các định dạng phải là: RAW, 8 bit đã ký, không có endianism.
  Sử dụng Audacity để xuất khẩu mẫu của bạn để định dạng đúng.
  Độ tương thích:
  Korg Krome 1.0.3 - 61 Keys - 73 phím - 88 phím