CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
  1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Real Kit cho Triton Clasic 1

Triton

  1. Thắng Râu
    Đây là bộ Real Drum Kit sampled Stereo.
    Để cài đặt đàn của bạn phải còn trống hơn 8Mb Ram.
    Load KSC, mở PCG và load E000 đến vị trí bạn muốn.