CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Sample dân tộc cho Kross 1.0

1

 1. Thắng Râu
  Bộ Sample dân tộc cho Kross
  Tải về Sau đó giải nén ta được 3 file: META, SAMPLE, KORG.
  Bước 1: Ta chép 2 file METAL và SAMPLE vào thẻ Mini SD. Sau đó đút thẻ nhớ vào KORG Kross. Đảm bảo đàn đang tắt, ta nhấn và giữ 2 nút EXIT và nút số 1, đồng thời mở nguồn đàn. Tay vẫn giữ 2 nút cho tới khi màn hình chạy cửa sổ có số %.
  Bước 2: Sau khi chạy 100%. Ta chép folder KORG vào thẻ nhớ. Chúng ta load file Sample.PCG vào đàn. Như thế là chúng ta đã có bộ dân tộc trong bộ tiếng USER.
  nsnguyendai thích bài này.