CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
  1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Sample Real Guitar cho Triton Classic 1

Triton

  1. Thắng Râu
    Bộ này gồm 5 Sample Acoustic Guitar
    These programs where designed to reproduce a realistic strumming effect. Two of the programs can also be used for picking.
    Download and load “All Data”.
    Chi Tho Do, Quýckptcong minh thích bài viết này.