CÔNG CỤ TÌM KIẾM DỮ LIỆU
 1. Bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục sử dụng. Bấm vào đây để ĐĂNG KÝ hoặc Bấm vào đây để ĐĂNG NHẬP
Nhạc Cụ Phú Thọ

Trình điều khiển USB-MIDI Pa700 / KORG (dành cho Windows 7 / 8.1) 1.15 r22

KROSS, Pa700, Pa700 ORIENTAL, Pa1000

 1. Thắng Râu
  This software can be used for the following products as well.
  Synthesizers / Keyboards
  ARP ODYSSEY
  KingKORG
  KROME
  KRONOS
  KRONOS Platinum
  KRONOS X
  microKORG XL+
  microSTATION
  MS-20 mini
  Pa300
  Pa600
  minilogue
  Pa3X
  Pa600QT
  Pa900
  RK-100S
  SV-1 Black
  Pa3X Le
  Pa4X
  Pa4X ORIENTAL
  ARP ODYSSEY Module
  Pa300 Brazilian Edition
  Pa300 Chinese Edition
  Pa300 Indian Edition
  Pa300 Indonesia Edition
  Pa300 Iran Edition
  Pa300 Peru Edition
  Pa300 Romania Edition
  Pa300 Serbia Edition
  Pa300 Turkey Edition
  Pa300 Vietnam Edition
  Pa3X Le MUSIKANT
  Pa3X MUSIKANT
  Pa4X MUSIKANT
  Pa600 MUSIKANT
  Pa900 MUSIKANT
  Pa900 TK
  monologue
  KRONOS Gold
  KRONOS LS
  Grandstage
  KROSS
  Pa1000
  Pa700 ORIENTAL
  KROSS 1(sold out)
  M3(sold out)
  M3 XPanded(sold out)
  M50(sold out)
  microKORG XL(sold out)
  KRONOS (2011)(sold out)
  microSAMPLER(sold out)
  Pa500(sold out)
  Pa800(sold out)
  Pa1X(sold out)
  Pa1X Pro(sold out)
  Pa1X Pro Elite(sold out)
  Pa2X Pro(sold out)
  Pa500 ORIENTAL(sold out)
  Pa588(sold out)
  PS60(sold out)
  R3(sold out)
  X50(sold out)
  microX(sold out)
  MP10Pro(sold out)
  TR(sold out)
  TRITON Extreme(sold out)
  Pa500 MUSIKANT(sold out)

  DJ & Production Tools
  electribe
  electribe sampler
  KAOSS DJ
  KAOSS PAD KP3+
  KAOSSILATOR PRO+
  MS-20 Kit
  MS-20M Kit + SQ-1
  SQ-1
  KAOSS PAD KP3(sold out)
  KAOSSILATOR PRO(sold out)
  ZERO4(sold out)
  ZERO8(sold out)

  Computer Gear
  microKEY
  microKEY2
  microKEY Air
  nanoKEY2
  nanoKONTROL2
  nanoPAD2
  padKONTROL
  taktile
  TRITON taktile
  nanoKEY Studio
  nanoKONTROL Studio
  KORG Kontrol Editor
  nanoKEY(sold out)
  nanoKONTROL(sold out)
  nanoPAD(sold out)
  microKONTROL(sold out)
  K-Series(sold out)
  KONTROL49(sold out)

  Software
  KORG Legacy Collection
  KORG USB-MIDI Driver

  Digital Pianos / Home Products
  HAVIAN 30
  C-520(sold out)
  C-720(sold out)

  KORG Hybrid Pianos
  KHP-2000
  KHP-5000
  KS-320(sold out)
  KS-520(sold out)

  Digital Recorders
  MR-2000S
  D3200(sold out)
  D888(sold out)
  MR-1(sold out)
  MR-1000(sold out)
  MR-2(sold out)

  Effects
  PANDORA mini
  PANDORA stomp
  PX5D(sold out)