DOWNLOAD

Korg Pa Manager V5

 

Bản dựng: 10 tháng 8 năm 2023
Kích thước: 27,3 MB

Yêu cầu cấu hình PC

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Ít nhất Intel i5 / AMD Ryzen 3
Ít nhất 8GB Ram trở lên
Ít nhất 4GB dung lượng HD trống Màn hình
có độ phân giải tối thiểu 1600×1024
Giao diện âm thanh / Card âm thanh
Tài khoản người dùng quản trị Windows Hoạt
động liên tục Kết nối Internet

* Tính năng lưu đã bị tắt với phiên bản Dùng thử.

*Nếu bạn gặp sự cố khi Tải xuống hoặc Cài đặt KORG PA Manager, vui lòng tạm thời Tắt phần mềm Chống vi-rút / Bảo mật của bạn.

TÍNH NĂNG

Bấm để xem đầy đủ tính năng

DOWNLOAD

Korg Pa Manager V4

Phiên bản v4.1 [Bản dựng: 01/07/2023] | 
Kích thước: 25,5 MB

Yêu cầu cấu hình PC

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Intel or AMD processor
4GB Ram or more
Active constant Internet Connection
Monitor with at least 1600×1024 Resolution
Audio Interface / Sound Card
Admin User Account

Tìm phiên bản khác

mac KHÔNG HỖ TRỢ

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Boot Camp để chạy Windows trên máy Mac của mình.