DOWNLOAD

Korg Pa Manager V4

windows 7 | 8 | 10

Version v4.1 [Build: 01/01/2022]
Kích thước: 24.3 MB

*Phiên bản dùng thử không thể lưu.

Yêu cầu cấu hình PC

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Intel or AMD processor
4GB Ram or more
Active constant Internet Connection
Monitor with at least 1600×1024 Resolution
Audio Interface / Sound Card
Admin User Account

TÍNH NĂNG

Tìm phiên bản khác

mac KHÔNG HỖ TRỢ

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Boot Camp để chạy Windows trên máy Mac của mình.