Features

cách nén bộ set

Khả năng tiết kiệm đến% 50 bằng cách Nén bộ SET lại.

cách convert style

Chuyển đổi Style từ đàn đời cao xuống Style cho đàn đời thấp.

TIME SLICE

Bạn muốn biến .wav Loop của bạn thành Rythm? Đây là cách …

cách xem nhanh bộ set

Một cách rất nhanh để xem nội dung của tệp .SET

SOUND SỬ DỤNG Ở ĐÂU?

Ta có thể biết Style đang sử dụng Sound nào và lưu trữ ở đâu trong SET

THÔNG TIN BỘ NHỚ SOUND BANK

Xem đầy đủ các Sound Bank như thế nào.

…Và còn nhiều tính năng hơn thế nữa

Click me!