Features

Quản lý SET

Chỉnh sửa / Mix / Kết hợp
Sắp xếp SET dễ dàng.

Đa ngôn ngữ

Korg Pa Manager hỗ trợ 25 ngôn ngữ

OS NeXT

Hỗ trợ đầy đủ 1,5 GB cho HĐH
OS Next v3.1

Models hỗ trợ

Tất cả các Models từ PA80 đến PA4X/700/1000

SET CONVERSION

Convert STYLEs / Performances / PADs / SOUNDs giữa các Models PA4X / 3X / 2X / 800.

SET COMPRESSION

Nén / giải nén mẫu dễ dàng.

PCM TO .WAV

Export PCM Samples & DrumKit Sounds to .WAV

SOUND DELETE

Xóa Tài nguyên với Sounds & Samples chúng.

MULTISELECT

Hỗ trợ đa lựa chọn

KÉO THẢ

Hỗ trợ kéo và thả

TÌM KIẾM

Hỗ trợ tìm kiếm tất cả dữ liệu

BÁO CÁO

Tạo báo cáo chi tiết HTML.

TRÌNH QUẢN LÝ SET

Quản lý Styles / KBD Sets / Pads & Sounds, All in ONE

 • Chuyển đổi STYLE / PAD / SOUND – PA4X / PA3X / PA2X / 800
 • Đa lựa chọn
 • Tính năng tìm kiếm
 • Cắt / Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • Quản lý STYLE
 • Quản lý PERFORMANCE / KBD
 • Quản lý PAD
 • Quản lý SOUNDS
 • Kiểm tra vị trí SOUND đang được sử dụng trong SET
 • Xóa STYLE / PER / PAD, bao gồm SOUND & SAMPLE được liên kết
 • Tự động nhập SOUND & MultiSamples có liên quan từ SET

Quản lý STYLE

Quản lý Kiểu, STS / KBD SET & PAD của bạn

 • Chuyển đổi STYLE – PA4X / PA3X / PA2X / 800
 • Đa lựa chọn
 • Tính năng tìm kiếm
 • Cắt / Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • Nhập hỗ trợ âm thanh STS / Kbd SET
 • Bỏ qua Hỗ trợ âm thanh STS / Kbd SET tắt tiếng
 • Sao chép / Dán STS & Pad [từng cái một hoặc theo nhóm]
 • Xem Âm thanh STS bị tắt tiếng
 • Kiểm tra kích thước STYLE
 • Thuộc tính STYLE [Xem / Chỉnh sửa tất cả âm thanh theo dõi]
 • Tạo báo cáo chi tiết [Định dạng văn bản / HTML]
 • Sao chép / Dán STYLE từ các bộ khác một cách dễ dàng
 • Tự động nhập Âm thanh & MultiSamples có liên quan từ SET

QUẢN LÝ SOUND

Quản lý / Chỉnh sửa / Tạo SOUND

 • Chuyển đổi SOUND – PA4X / PA3X / PA2X / 800
 • Tính năng tìm kiếm
 • Đa lựa chọn
 • Cắt / Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • Tạo âm thanh mới & DK’s
 • Thêm / xóa các lớp OSC
 • Nhập trực tiếp .Wav vào DK Key
 • Chơi các mẫu và nhiều mẫu của UserDK
 • Xuất DK sang .WAV
 • Kiểm tra kích thước âm thanh
 • Tạo báo cáo chi tiết
 • Sao chép / Dán SOUND từ các SET khác một cách dễ dàng
 • Tự động nhập nhiều mẫu và mẫu có liên quan từ SET

Quản lý Performance

Quản lý biểu diễn / bộ bàn phím của bạn

 • Chuyển đổi hiệu suất / Bộ KBD – PA4X / PA3X / PA2X / 800
  ( Cài đặt FX không được chuyển đổi. )
 • Đa lựa chọn
 • Tính năng tìm kiếm
 • Cắt / Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • Bản đồ lại Âm thanh
 • Kiểm tra hiệu suất / KBD SET Kích thước âm thanh
 • Tạo báo cáo chi tiết
 • Sao chép / Dán Hiệu suất / Bộ KBD từ các Bộ khác một cách dễ dàng
 • Tự động nhập Âm thanh & MultiSamples có liên quan từ SET

Quản lý PAD

Quản lý / Chỉnh sửa / Tạo PAD

 • Chuyển đổi PAD – PA4X / PA3X / PA2X / 800
 • Chơi các mẫu PAD với các mẫu người dùng
 • Vòng lặp thời gian
 • Chỉnh sửa CV
 • Tính năng tìm kiếm
 • Đa lựa chọn
 • Cắt / Hoán đổi / Sao chép / Dán / Xóa / Đổi tên
 • Bản đồ lại Âm thanh
 • Kiểm tra kích thước âm thanh PAD
 • Tạo báo cáo chi tiết
 • Sao chép / Dán PAD từ các SET khác một cách dễ dàng
 • Tự động nhập Âm thanh & MultiSamples có liên quan từ SET

STYLE Properties

Thuộc tính STYLE cho bạn thấy tổng quan về STYLE của bạn. Chỉnh sửa SOUND & Cài đặt STYLE của bạn hoặc Tạo Báo cáo chi tiết.

QUẢN LÝ SAMPLE

Trình quản lý SAMPLE cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các mẫu của bạn. Chỉnh sửa / Xóa / Thêm / Thao tác các mẫu theo ý muốn.

SET EXPLORER

Một cách mới để truy cập và tải nhanh chóng tất cả các bộ từ một nơi. Tìm kiếm SET hoặc tạo Shortcut Folders để điều hướng nhanh.

TIME SLICE

Biến Vòng lặp WAV của bạn thành Vòng lặp PAD được đồng bộ hóa hoàn hảo.

QUẢN LÝ PCM

Xem thông tin chi tiết về PCM & Trích xuất các mẫu PCM sang .Wav

TRÌNH XEM FILE

Một thay thế nhanh để xem nhanh nội dung của BỘ.

BIÊN TẬP MẪU

Xem / Chỉnh sửa / Cắt / Thao tác mẫu.

MINI PAD PLAYER

Chơi PAD Loops trực tiếp trên PC của bạn.

Lưu ý: CHỈ Mẫu người dùng có thể được phát lại.

…Và còn nhiều tính năng hơn thế nữa

Click me!